Βελτίωση στάσης σώματος και ενδυνάμωση ραχιαίων μυών

Από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής διέγερσης είναι η δυνατότητα να διεγείρει μύες σε μεγαλύτερα βάθη. Η εκγύμναση των εν τω βάθει μυών, όπως οι αυτόχθονες ιερονωτιαίος και εγκαρσιοακανθώδεις μύες, είναι δυσκολότερη από ό,τι των επιπολής ή επιφανειακών. Αυτές οι μυϊκές ομάδες είναι υπεύθυνες για τη στήριξη του κορμού του σώματος, και η η πιο καίρια αιτία εξασθένησης αυτών των μυών που προκαλεί προβλήματα στη μέση συνήθως είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η ηλεκτρική μυϊκή διέγερση με το E-Fit ενδυναμώνει αυτές τις μυϊκές δομές ώστε να επιτελούν σωστή τη λειτουργία τους και ως αποτέλεσμα το σώμα να διατηρεί μια ορθή στάση χωρίς πόνο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία σε προβλήματα αρθρώσεων, τραυματισμούς μαλακών μορίων και μετεγχειρητικά.