Για αθλητές

Το E-Fit Infinity προσφέρει μοναδικές δυνατότητες σε υψηλού επιπέδου αθλητές, λόγω της επιλογής των παραμέτρων προπόνησης, που προσφέρει.Τα προγράμματα προπόνησης E-Fit μπορούν να προσαρμοστούν στις βασικές κινήσεις του κάθε αθλήματος με στόχο τη συστηματική διέγερση των μυϊκών ομάδων που συμμετέχουν στις συγκεκριμένες κινήσεις μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού ερεθίσματος. Η σημασία αυτής της προπόνησης είναι μεγάλη ειδικά για επαναλαμβανόμενες κινήσεις κατά μήκος συγκεκριμένης τροχιάς, όπως πάνω σε ένα εργόμετρο, σε ένα ποδήλατο ή σε ένα ελλειπτικό. Η μοντελοποίηση των κινήσεων έχει εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην αύξηση της απόδοσης και μυϊκής δύναμης. Η κάθε μυϊκή ομάδα λαμβάνει ένα εξωτερικό ηλεκτρικό ερέθισμα την κατάλληλη χρονική στιγμή που οδηγεί στην αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των μυϊκών ινών. Ο αθλητής μαθαίνει να συσπά τους μύες του με τη σωστή σειρά και τη βέλτιστη ένταση και μετά από σύντομη προπονητική περίοδο (1-2 μήνες), εφόσον ακολουθηθεί η σωστή μεθοδολογία, παρατηρείται σημαντική βελτίωση της απόδοσης.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της E-Fit προπόνησης είναι η μειωμένη διάρκεια προθέρμανσης, χάρις στην άμεση κινητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού μυϊκών ινών που επιτρέπει μεγαλύτερη διάρκεια για την κύρια προπόνηση. Θα πρέπει ωστόσο να μην παραβλέπεται η σωστή προθέρμανση των αρθρώσεων και των τενόντων, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα φορτία λόγω της αυξημένης μυϊκής δύναμης.

Η τεχνολογία E-Fit προσφέρει ανεξάντλητες δυνατότητες βελτιώσεων σε αθλητές λόγω του χαρακτηριστικού προσαρμογής της στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε αθλήματος. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν υψηλής αποδοτικότητας εκγύμναση στοχευμένων μυϊκών ομάδων με ταυτόχρονη ελευθερία κινήσεων λόγω του ειδικού τεχνικού ρουχισμού που χρησιμοποιείται. Τα προγράμματα προπόνησης E-Fit στηρίζονται σε μακροχρόνια επιστημονική έρευνα και κλινικές μελέτες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και επιτυχία τους.