Στοχευμένη μυϊκή ενδυνάμωση

Αυτό είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα προπόνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων που είναι δύσκολο να γυμναστούν.
Επιπρόσθετα της ολόσωμης ηλεκτρικής διέγερσης (που ενδείκνυται για τη βελτίωση του κυκλοφορικού) υπάρχουν σημαντικές μυϊκές ομάδες που επιτυγχάνεται η ενδυνάμωσή τους με το πρόγραμμα αυτό μέσω μιας 20-λεπτης έντονης προπόνησης.

Παλμοί ηλεκτρικού ρεύματος που διεισδύουν και διεγείρουν μύες σε βαθύτερα στρώματα, παράγονται από την συσκευή E-Fit Infinity και οι παράμετροί τους ελέγχονται από τον μικροεπεξεργαστή της συσκευής. Οι παλμοί συμβάλλουν στο χτίσιμο των μυών με ταυτόχρονη εκτέλεση στοχευμένων ασκήσεων.

Μυϊκή ασυμμετρία μπορεί επίσης να προκληθεί από συγκεκριμένα αθλήματα που αναπτύσουν τη μια μόνο πλευρά, όπως επίσης λόγω της φύσης κάποιας εργασίας ή λόγω γενετικών ανωμαλιών. Από περιορισμένη χρήση τους ορισμένες μυϊκές ομάδες μπορεί να ατονήσουν και να διαφοροποιηθεί το σχήμα τους, ειδικά αυτές που έχουν βασικό υποστηρικτικό χαρακτήρα για το σώμα. Η μυϊκή ηλεκτρική διέγερση είναι μια εξαιρετική λύση σε αυτού του είδους τα προβλήματα, γιατί στοχεύονται οι μύες που θέλουμε και αναπτύσσεται συμμετρικότητα.